Mācību materiāli : Dzemdību patoloģija

Autors: Linda Vītuma

Kaut "asins pa degunu" - tāda sajūta. Darīt, saprast, mācīties, labot, vēlreiz labot, cerēt, ka kaut ko atceries un zināt, ka pēc tam viss tāpat būs par darīt, piedzīvot, izdzīvot, mācīties, darīt, piedzīvot, izdzīvot, mācīties... Ar to "asins pa degunu" sajūtu. Ar trīcošām rokām. Ar drebošu sirdi. Un klusu, klusītiņu balstiņu, kas mēģina iedrošināt. Daži mēģinājumi - Dzemdību patoloģija.
Kā VBAC - ar 70% izdošanās varbūtību. 3.kursu sāku ar bailēm.  
Asins

 

 

 

 

* Vienā no konspektiem pasniedzēja min, ka viņai nepatīk tabula, lai skatāmies citās vadlīnijās. "Netīkamā" tabula ir PVO rekomendācijām preeklampsijas un eklamspijas novēršanai un ārstēšanai

Komentāri