Jaunākie raksti

Kurš gan vēro mūs?

Autors: Linda Vītuma

Nu, jau vairākas nedēļas, bet varbūt mēnešus, klausos grāmatas, kādas neparastas grāmatas. Manā dzīvē ir ienācis Filips Pulmans.

Gads, kurš sākās 30.novembrī

Autors: Linda Vītuma

Reizēm ar bērniem runājam par labajiem un sliktajiem notikumiem, kas piedzīvoti pa dienu, nedēļā vai pēdējā laikā. Ir divi notikumi, kas šajās sarunās parādās atkal un atkal, kā īpašais-labais: ka mēs kopā ēdam un ka mēs esam pārcēlušies uz dzīvi Siguldā. Jāatzīst, ka mazā telpa, kurā, nu, dzīvojam visi kopā, kamīns kā vienīgais apkures veids un klusums, kas mūs apņem biežāk kā līdz šim, maina to, kā piedzīvojam ikdienu un svētkus.

Nopelnīt vai saņemt dāvanā?

Autors: Linda Vītuma

Biju nesen dzimusi, kāds man uz galvas uzlēja ūdeni un kristīja kā Lindu. Grēksūdzes dienās no rītiem nedrīkstēju ēst, un Tēva reizi vēl šodien skaitu latgaliski. Baznīcā es trinos, un seno laiku 3D bildes pie baznīcas sienām mani satrauc vēl joprojām.
Vilakas-baznica

Un pēc kāda laika viņa tapa apgaismota

Autors: Linda Vītuma

"Un pēc kāda laika viņš tapa apgaismots", teica Skolotājs*. "Tikai nepārprotiet, Budas tekstos vārdi pēc kāda laika ir mērāmi dzīvēs - pēc vairākām dzīvēm", viņš paskaidroja apgaismības censoņiem.

3 bērni, 1 grāmata, 5 minūtes

Autors: Linda Vītuma

Ētika vai kristīgā mācība? Šāda izvēle laiku pa laikam kādam vecākam ir jāizdara, domājot par savu bērnu izglītību. Mūsu ģimenē šos lēmums palīdz pieņemt izjūta par privātumu - skolai tiek uzticēta joma, kura ir mazāk privāta. Vai varbūt - kurā skolā iegūtās zināšanas mūsu ģimenē šķiet mazāk nozīmīgas? Vai varbūt - kurā iegūto zināšanu sekas šķiet vieglāk koriģējamas, ja tas atšķiras no mūsu ģimenes vērtībām un priekšstatiem? Izmantojot šādus izvēles kritērijus, mani nepārsteidz fakts, ka meditācijas pieredzes iegūšana mūsu ģimenē sākas tieši mājās. Meditācija ir pārāk intīma pieredze, lai to pirmo reizi piedzīvotu kopā ar apstākļu sakritībā sastaptiem vienaudžiem - klases biedriem vai pieaugušajiem - skolotājiem.
Atver savu sirdi