Disleksija: Kā es mēģināju saprast, kas notiek mana bērna galvā

Autors: Linda Vītuma

Mans stāsts par disleksiju pamazām pārtop stāstā par lasītapmācību - par kvalitatīvu lasītapmācību. Vēl precīzāk - par foniku kā labu lasītapmācības tehniku. Varbūt tieši tāpēc, kāda posma noslēgumā, manī radās vēlēšanās padalīties ar sava veida apkopojumu par to, kā es mēģināju saprast, kas notiek mana bērna galvā brīdī, kad secināju, ka viņš lasa lēni, kļūdaini un nelabprāt.

 

 

Lūk, visi līdz šim tapušie raksti par disleksiju to rašanās secībā: 

Pielikumā izdrukājams materiāls ar norādēm uz rakstiem un dažas sagataves.

Komentāri