Atmiņas jeb labi, ka ciemā ir hronists

Autors: Linda Vītuma

Ir daudzas lietas, par ko es pārdzīvoju - nu, tā, ka konkrēti "cepos". Bet ir viena, ar kuru esmu tieši tā, ka pilnīgi mierā - es neradu idejas, tās nerodas manā galvā. Visas domas manā galvā ir kaut kur jau izdomātas. Es tikai tām iedodu fizisku ķermeni - materializēju. Iemiesoju. Realizēju. Uzadu, izdaru. Padaru redzamu. Padaru pielietojamu. Es nespēju radīt mākslu (pat pavārmākslu), bet es spēju atšķir labu mākslu no ne-mākslas (tas attiecas arī uz ēdieniem). Un tas mani pilnīgi nemaz neapbēdina, jo... pasaule ir pilna brīnumu, arī bez mana radošuma - man atliek tikai to aprakstīt. Vārda tiešā nozīmē - tikai aprakstīt, dokumentēt. Tā idejas kļūst redzamas un atmiņas - lasāmas. Sev, radiem un draugiem par prieku apkopoju dažas 6 gadus senas atmiņas. Bezgala skaistas - ZIEMEĻU CEĻOJUMS
Ziema

 Hroniste Linda

Meza

*Hroniste - hronikas autore
*Hronika - nodaļa (periodiskajos izdevumos), kurā ievieto ziņojumus, parasti par ikdienas dzīves notikumiem

Komentāri