Ziemeļi. Kur ir piemineklis Muminiem?

Autors: Linda Vītuma

Gandrīz nepārtraukta kopā būšana ārpus ierastā dienas ritma dāvā iespēju vienam otru ieraudzīt citādāk kā līdz šim. Kādā, kuru uzskatīji par gandrīz pieaugušu, pamani tik dzīvu un sirsnīgu bērnu. Kādā, kuru uzskati par vēl pavisam mazu, saklausi negaidītu vērīgumu.

Ceļš mūs ved arvien vairāk uz Ziemeļiem - Kajaani.

Kajaano

Lasām Tūves Jansones "Neredzamais bērns". 

Kajaani

Iepazīstam auksto klimatisko joslu.

Aukstums

Minam mīklas.

Ulla, 5g.v: Kad cilvēks nomirst, paliek tikai tas, viss pārējais aiziet pie Dieva. Kas tas ir?

- Kauls 

Mēģinām rast atbildes uz svarīgajiem jautājumiem.

Toms, 13g.v: Un kur ir piemineklis Muminiem? 

Turpinām meklēt. 

Komentāri