Grāmatu klubs "Anna" : Andžela Naneti "Mans vectēvs bija ķiršu koks"

Autors: Linda Vītuma

Sveiciens citiem grāmatu klubiem, kuros cilvēki sanāk kopā, lai lasītu, lai dalītos, lai piedzīvotu, lai būtu. Šajā reizē - Andžela Naneti "Mans vectēvs bija ķiršu koks". Izvēlējās Laila. Jo Valmieras grāmatu klubiņš šo grāmatu esot lasījis :)
Mans vectevs

 

Itāliskas noskaņas
Angela Nanetti 


Krieviskas pieskaņas 


Universāli jautājumi. 

 • Kāda bija Tava sākotnējā reakcija pēc grāmatas izlasīšanas? Vai grāmata Tevi uzreiz uzrunāja vai pagāja kāds laiks līdz ielasījies tajā? 
 • Kā Tu domā, vai stāsta galvenie veidotāji bija notikumi vai tēli? 
 • Kurš citāts vai paragrāfs Tevi uzrunāja visvairāk? 
 • Kas grāmatas aprakstīto vidi padara unikālu vai nozīmīgu? Vai stāsts būtu varējis notikt kādā citā vietā? 
 • Vai bija kāda tēma, kas Tevi uzrunāja visā grāmatas lasīšanas laikā? 
 • Vai Tev radās kādi “Ja/tad” jautājumi? 
 • Vai noticēji stāstam? Vai radās sajūta, ka tas būtu varējis būt “patiess” stāsts? 
 • Vai tēli mainījās stāsta gaitā? Kā mainījās Tavs viedoklis par viņiem? 
 • Vai stāsta uzbūve ietekmēja to? 
 • Ar kuru no stāsta tēliem identificējies un kas bija tas, kāpēc sajuti saikni ar viņu? 
 • Kādas sajūtas Tevī radīja stāsta noslēgums? Kas Tev tajā patika, kas nepatika un ko Tu būtu gribējusi izlasīt citādāk? 
 • Vai grāmata kaut ko mainīja Tavos uzskatos, tajā, kā redzi pasauli? Vai tagad Tev par kaut ko ir citādāka izjūta kā pirms grāmatas izlasīšanas? 
 • Ja pēc grāmatas motīviem taptu filma, kuru aktierus Tu gribētu redzēt šajā filmā un kurās lomās?  

 
Personiskas atbildes. 

Komentāri