Grāmatu klubs "Anna" : Lūsija Moda Montgomerija "Anna no "Zaļajiem jumtiem""

Autors: Linda Vītuma

Sveiciens citiem grāmatu klubiem, kuros cilvēki sanāk kopā, lai lasītu, lai dalītos, lai piedzīvotu, lai būtu. Šajā reizē - Lūsija Moda Montgomerija "Anna no "Zaļajiem jumtiem"".
Anna-no-zalajiem-jumtiem

Sliktas kvalitātes grāmatas attēls? Ir gan, bet tieši un tikai šo attēlu es spēju ielikt, jo tieši šo grāmatas izdevumu lasīju - iepazinu Annu un atradu tik daudz vārdu savas iekšējās pasaules notikumiem. Izmantojot grāmatu klubiņa bibliotekāres priekšrocības - lieku tieši un tikai šo grāmatas attēlu. 

Lūk, jautājumi, kurus pārrunājām: 

1. Otrajā nodaļā Metjū ved Annu uz "Zaļajiem jumtiem", un viņa jautā: “Vai nav brīnišķīgi domāt, ko tik visu var uzzināt par lietām, kas ir mums apkārt? Tādos brīžos jūtos patiesi priecīga, ka esmu dzīva.” (p. 16). Zinot meitenes traģisko bērnību, kā, jūsprāt, Annai izdodas saglabāt tik pozitīvu attieksmi? 

2. Ieradusies Eivonlijā, Anna ar vērā ņemamu neatlaidību pārsauc vietas un lietas. Berija dīķis, piemēram kļūst par "Mirdzošo ūdeņu ezeru" un Marillas pelargonija kļūst par "Boniju". Kā jums šķiet, kāpēc viņa tā dara?  

3. Marilla min vairākus iemeslus, kāpēc ir pieņēmusi lēmumu Annu paturēt. Kas jūsuprāt bija nozīmīgākais iemesls tam, ka Marilla pārdomāja?  

4. "Iztēles spējas" ir rakstura iezīme, kuru Anna citos cilvēkos vērtē ļoti augstu. Pārrunājiet iztēles nozīmi novelē. Kā iztēle ietekmē Annas dzīvi "Zaļajos jumtos"? Kā iztēle attīstās citos noveles tēlos, kuri mijiedarbojas ar Annu?  

5. Marillai ir ļoti nozīmīgi "laba uzvedība", savukārt Annai tā ir ārkārtīgi grūti izpildāma prasība. No kurienes katra no viņām smeļas orientierus saviem morāles principiem? Kas mainās Annā un Marillā laika gaitā "uzvedības" jautājumā? Īpaši aicinām apdomāt Annas atzīšanos par pazudušo piespraudi.  

6. Anna ir ļoti līdzjūtīga un spēj piedot pat tiem, kuri pret viņu ir bijuši netaisni, piemēram, misis Reičela Linde vai misis Berija. Kā jums šķiet, kāpēc viņa ir tik nepiekāpīgi ērcīga pret Gilbertu Blaitu? 

7. Kāpēc Annai ir tik svarīgi, lai viņai būtu kleita ar burbuļpiedurknēm? Kāpēc tas ir tik svarīgi Metjū?  

8. Kad Anna ir Kvīnsas koledžā, viņa domā: “Tur Tālumā viss bija mans - turpmākie gadi pilni rožainu iespēju lūkojās manī - katrs gads kā solījumu pilna roze savijās nemirstīgā kapelā” (p. 266). Kāpēc tas bija vienlaikus cerīgi un skumji? Kā jūsuprāt grāmatas gaitā mainījās Annas attieksme pret nākotni?  

9. Pārspriediet Annas reakciju, kad nomira Metjū. Kā jūsuprāt tajā bija vērojama Annas nobriešana? Vai Anna tam bija gatava, ja vispār tam ir iespējams sagatavoties?  

10. Grāmatas noslēgumā Reičela Linde saka Marillai: “Kaut kādā ziņā viņā ir tik daudz bērna, " un Marilla atbild, sakot: “Un kaut kādā ziņā viņā ir jau tik daudz sievietes” (p. 285). Kā jūs saprotat šos abus izteikumus? Kā Anna ir mainījusies "Zaļajos jumtos" pavadītajā laikā? Kas viņā ir palicis nemainīgs?  

Un, lūk, jautājumi, kurus nepārrunājām (un neiztulkojām)*: 

1.     What did you think of the novel? Did you like it? Love it? Hate it? What made you lean that way?

2.     What did you expect before picking up this book? How were your expectations met or missed?

3.    Have you read this novel before? If this was a re-read, how long has it been since you’ve read this book and what changed for you in this re-read? If this wasn’t a re-read, have you ever considered reading this novel before this instance? Why or why not?

4.     Anne of Green Gables was written a century ago, and yet it still captures the hearts and minds of readers to this day. What qualities contribute to this timelessness? What aspects of this novel appeal to you most?

5.     Compare and contrast Anne’s relationships with Marilla and Matthew. How do these relationships change over time and what factors affect these changes?

6.     Marilla is constantly scolding Anne and asking her to behave differently. Where do their separate moral codes derive from? How do these characters change throughout the book when it comes to expectations of the other’s behavior?

7.    Anne is an exceptionally compassionate and consistently forgives those who have judged her unfairly, such as Mrs. Rachel Lynde or Mrs. Barry. Why then does she hold a grudge against Gilbert Blythe?

8.     Anne’s imagination is constantly running away with her. What is the role imagination plays in this novel? How does is shape Anne’s desires and expectations of herself? How does it affect those around her?

9.     What role does fashion play in Anne of Green Gables? In what ways do fashion and character’s different attitudes towards fashions reveal differences and similarities between characters?

10.  How do Anne’s conceptions of the future evolve throughout the novel? What aspects of imagination, friendship, and morals influence her future?

11.   Anne is an inherently happy character who is obsessed with tragedy. How does Anne’s preoccupation with tragedy and melodrama contribute to the book’s narrative?

12.    Discuss the role of women in society as portrayed in the novels. What are the expectations of women in the early 1900’s? What characters break those expectations? In what way are these expectations broken and how does this affect the people around them?

13.     How is Anne’s loss of Matthew different from the loss of her real parents? Do you agree with the choices Anne made at the end of the novel based on this loss? Why or why not?

14.    Have you seen any of the Anne of Green Gables adaptions? How do they compare to the novel? Which is your favorite?

 

*Ja iztulkojat un pārrunājat, dodiet ziņu, iepublicēšu te (linda.vituma@gmail.com)

Komentāri