Grāmatu klubs "Anna" : Elizabete Gilberta "Visu Lietu Nozīme"

Autors: Linda Vītuma

Sveiciens citiem grāmatu klubiem, kuros cilvēki sanāk kopā, lai lasītu, lai dalītos, lai piedzīvotu, lai būtu. Šajā reizē - Elizabete Gilberta "Visu Lietu Nozīme".
Visu lietu nozime

 • 1. Grāmatas ievadā autore tās centrā izvirza nevis galveno varoni Almu, bet gan viņas skarbo tēvu Henriju. Kā jums liekas, kamdēļ šāda autores izvēle? Un kādēļ pirmās 50 lapasspuses ir tik būtiskas tālākajā stāstā?
 • 2. Alma uzaug Filadefijas bagātakajā ģimenē. Kādā ziņā viņas tēva bagātība dara viņu brīvu? Kādā veidā tā ir sava veida cietums?
 • 3. Kā Alma līdzinās savam tēvam? Kādos nozīmīgos aspektos viņi atšķiras?
 • 4.Kāda lomā stāstā ir Vitakeru kalponei Hannekei? Kāpēc viņas uzskati/skatupunkts ir būtiski šajā stāstā?
 • 5. Alma uzskata, ka pastāv dažādi periodi/laiki - Cilvēcības periods, Dievišķais periods, Ģeoloģiskais periods un Sūnu periods (170-171.lpp) Kā šie dažādie laika jēdzieni attiecināmi uz zinātnes pasauli un brīnumu pasauli/ Vai radības brīnums ir dabisks process, kas ildzis ilgu laiku?
 • 6. Autore rotaļājas ar perspektīvu, ne tikai attiecībā uz laiku, bet arī uz telpu. Romāna gaitā Almai jāpielāgojas ne vien mikroskopiskai, bet arī globālai telpai. Kādā brīdī viņa kļūst par daļu no komētas saules sistēmā, viņa pat pārnestā nozīmē kļūst par daļu no ārpasaules. Kā autores spēlēšanās ar telpu paspilgtina romānu?
 • 7.  Prūdences vīrs, verdzības atbalstītājs Artūrs Diksons romānā tiek attēlots nevis kā bez ambīciju varonis, bet gan kā salauzts fanātiķis, kas iedzinis nabadzībā savu ģimeni un pat apdraud to idejas vārdā. Ko jūs domājat par autores izvēli?
 • 8. Viena no romāna satraucošakajām tēmām ir Almas ierastā masturbēšana. Kā viņas seksuālie ieradumi iederas pārējā romānā? Vai romānu tas padara spēcīgāku vai tieši pretēji?
 • 9.Almas lēmums veltīt dzīvi sūnu izpētei tiek salīdzināts ar pievēršanos citai reliģijai (163.lpp) Šajā romānā zinātne un reliģija bieži savijas kopā. Vai galu galā šī abas sfēras spēj līdzās pastāvēt? Ja jā, tad kā? Ja nē, tad kamdēļ?
 • 10.Almas vīrs Ambrozs Paiks, sola viņai cieņpilnu bez seksa laulību, garīgu mīlestību, intelektuālu piedzīvojumu.  Vai Almai bija jāapmierinās ar šādiem nosacījumiem?
 • 11.319-320 lappusē Alma atskatās uz savu savu līdzšinējo dzīvi. Vai šajā brīdī tā ir veiksmes vai neveiksmes stāsts? Kādi argumenti liecina par vienu vai otru atbildi? Kādi ir jūsu personiskie kritēriji labi nodzīvotai dzīvei?
 • 12. Alma tuvojas Taiti krastiem, laiva, kurā viņa atrodas, vētrā gandrīz nogrimst. Tomēr viņa jūtas, ka šis nāves pieskāriens bijis viņas dzīves laimīgākā pieredze (336.lpp). Kādēļ viņa tā domā? Un ko tas lasītājam atklāj par Almas raksturu?
 • 13. Ambroza garīgums galu galā viņu iznīcina, tupretim Reverandam Velles (taitiešu misionārs) tas palīdz pārvarēt noslēgtību un profesionālo neizdošanos. Kā abu vīru garīgie uzskati atšķiras? Kamdēļ viena skatījums ir postošs, kamēr otra atpestījošs?
 • 14.Romāna beigās Alma saka " Es nekad neesmu jutusi vēlmi izgudrot pasauli ārpus šīs pasaules.... Vienmēr esmu gribējusi tikai izzināt šo pasauli" (497 lpp). Kā šī zinātkāres ierobežošana palīdzējusi viņai? Vai varbūt tieši pretī - kaitējusi viņai? 

Materiālu sagatavoja: Dzintra Ločmele

Komentāri