Parunāsim latīniski? Vecmātības un dzemdniecības diagnozes

Autors: Linda Vītuma

Kaut būtu bijusi taisnība tiem cilvēkiem, kuri cerēja, ka ir tāda viena valodā, kurā visi cilvēki sarunājas. Un saprotas. Un dzīvot mierā un saticībā. Un kaut kādā mērā jau viena tāda valoda ir - diagnozes latīniski. [..] Kaut kā ļoti sailgojos pēc Ludviga Vitgenšteina

Parunāsim latīniski? Pameklēsim diagnozi? 

Dažu vecu un senīlu, dažu gluži aktuālu un noderīgu. Lai nav svece zem pūra - lūk te būs kāda kripatiņa iztulkota. Pievienoju pielikumā arī netulkotu (latīņu - krievu valodā - Латинская терминология в акушерстве). Var noderēt. 

 • Graviditas...in septimae...
  Grūtniecība... ... nedēļā
 • Partus maturus
  Dzemdības termiņā
 • Partus praematurus
  Priekšlaicīgas dzemdības
 • Partus hypermaturus s.serotinus
  Dzemdības pēc termiņa
 • Graviditas physiologicas prolongata
  Fizioloģiski prolongēta grūtniecība
 • Primipara juvenilis
  Pirmdzemdētāja (līdz 18 g.v.)
 • Primipara vetala
  Pirmdzemdētāja (līdz 35 g.v.)
 • Primipara senilis
  Pirmdzemdētāja (pēc 35 g.v.)
 • Multipara juvenilis
  Atkārtota dzemdētāja (līdz 18 g.v.)
 • Praesentatio occipitalis s.occipitum praevium
  Pakauša priekšguļa
 • Praesentatio parietalis
  Paura priekšguļa
 • Praesentatio frontalis s.frons praevium
  Pieres priekšguļa
 • Facies praevia s.praesentatio faciei
  Sejas priekšguļa
 • Visus dorsoposterior
  Mugurējais veids
 • dextra
  Labā mugurējā pozīcija
 • sinistra
  Kriesā mugurējā pozīcija
 • Praesentatio pelvica s.clunes praevii
  Iegurņa priekšguļa
 • Clunes et pedes praevii
  Jaukta iegurņa un kāju priekšguļa
 • Pedes praevii
  Kāju priekšguļa
 • Situs obliquus foetuus (foeti)
  Augļa stāvoklis slīpguļā
 • Situs transversus foetuus
  Augļa stāvoklis šķērsguļā
 • Positio occipitalis pubica
  Augsts galviņas stāvoklis taisnajā izmērā, priekšējā veidā
 • Poistio occipitalis sacralis
  Augsts galviņas stāvoklis taisnajā izmērā, mugurējā veidā
 • Praesentatio funiculi umbilicalis
  Nabas saites piestiprināšanās vieta
 • - insertio centralis
  Centrāli
 • – insertio marginalis
  Margināli
 • – insertio velamentosa
  Augļapvalkos
 • Prolapsus funiculi umbilicalis
  Nabas saites izslīdēšana
 • Circumvallatio funiculi umbilicalis
  Nabas saites aptīšanās
 • Circa collim
  Ap kaklu
 • Circa truncim
  Ap ķermeni
 • Circa brachium
  Ap roku
 • Circa crurim
  Ap kāju
 • Circa femorim
  Ap gūžu
 • Circa pedem
  Ap pēdu
 • Positio capitis transversa inferior
  Pakauša šķērspozīcija (kāpēc ir inferior?)
 • Tetania uteri
  Krampjveida dzemdes kontracijas
 • Debilitas virium parturientium (primaria, secundaria)
  Dzemdību darbības vājums
 • Dysfunctio uteri
  Dzemdes darbības disfunkcija
 • Debilitas dolorum obstetricum
  Dzemdību sāpju vājums
 • Partus praecipitatus s.citius
  Straujas dzemdības
 • Dyscoordinatio virium parturientium
  Dzemdību darbības diskoordinācija
 • Asynclitismus anterior s.obliquitas. Naegele
  Priekšējais asinklītisms - bultas šuve tuvāk krusta kaulam
 • Asynclitismus posterior s.obliquitas. Litzmanni
  Mugurējais asinklitisms - bultas šuve tuvāk simfīzei
 • Asynclitismus Redereri
  Izteikts galvas pieliekums (ķīļveida)  ar izteikti padziļinātu mazā avotiņa novietojumu mazā iegurņa izejā
 • Asynclitismus Soleres
  Bultas šuve atrodas nevis mazā iegurņa šķērsizmērā, bet tuvāk vienam no slīpajiem izmēriem
 • Pelvis angusta anatomica
  Anatomisks iegurņa sašaurinājums
 • Pelvis angusta functionalis
  Iegurņa un bērna galvas neatbilstība
 • Pelvis aequabiliter justa minor
  Vienmērīgi nedaudz sašaurināts iegurnis
 • Pelvis virilis
  Vīrišķīgs iegurnis
 • Pelvis plana simplex s.Deventer
  Iegurnis ar saīsinātu slīpo diametru
 • Pelvis plana rachitica
  Saplacināts iegurnis
 • Pelvis aequabiliter justa rachitica
  Vienmērīgi nedaudz rahītisks iegurnis
 • Pelvis coxalgitica
  Iegurņa sāpes gūžu locītavās
 • Pelvis ankylotica Naegele
  Iegurņa mazkustīgums - viena krusta kaula daļa un krusta kaula - ūžas kaula locītava ir mazkustīgas
 • Pelvis ankylotica transversa angusta Robert
  Samazināts mazā iegurņa šķērsizmērs, deformēti krusta kaula spārni (sacrum ala)
 • Pelvis exostotica
  Iegurnis ar norobežotiem kaulaudu veidojumiem uz kaula virspuses
 • Pelvis scoliotica
  Skoliotisks iegurnis
 • Pelvis kyphotica
  Kifotisks iegurnis
 • Pelvis kyphoscoliotica
  Kifotiski skoliozs iegurnis
 • Pelvis spondylolystatica
  Iegurņa skriemeļu mazkustīgums
 • Pelvis osteomalatica
  Osteomielītisks iegurnis
 • Pelvis infundibuloformis
  Piltuvveida iegurnis
 • Foetus magnuus
  Liels auglis
 • Partus foetuum magnuum
  Liela augļa dzemdības
 • Foetus mortuus antenatalis / intranatalis
  Pirms dzemdībām / dzemdību laikā miris auglis
 • Partus ...foetuum mortuum maceratum
  Miruša augļa amorfu, želatīnam līdzīgas masas dzemdības
 • Defluens liquoris amnii praecox spontanaea
  Priekšlaicīga augļūdens noplūšana
 • Diruptio valomentorum amnii praecox spontanaea
  Priekšlaicīga augļūdens pūšļa atvēršanās
 • -"- lateralis
  -"- sānos
 • Ruptura uteri
  Dzemdes plīsums
 • R.u.imminens
  Draudošs dzemdes plīsums
 • R.u.violenta
  Spēcīgs dzemdes plīsums
 • R.u.hystopathica
  Dzemdes audu plīsums
 • R.u.incompleta
  Nepilnīgs dzemdes plīsums
 • R.u.completa
  Pilnīgs dzemdes plīsums
 • R.u.in loco cicatricis
  Dzemdes plīsums rētaudu vietā
 • Colporrhexis antica
  Priekšējās maksts sienas plīsums
 • -"- postica
  Mugurējās maksts sienas plīsums
 • -"- lateralis
  Sānu maksts sienas plīsums
 • Haematoma
  Hematoma
 • parametria
  parametrija
 • lig.lati
  platās saites
 • vaginae
  maksts
 • vulvae
  ārējie dzimumorgāni
 • labii majoris
  lielo kaunuma lūpu
 • labii minoris
  mazo kaunuma lūpu
 • retroperitonealis
  aiz vēderplēves
 • subperitonealis
  zem vēderplēves
 • spatii pararectalis
  blakus taisnajai zarnai
 • subaponeurotica
  zem aponeirozes
 • subfascialis
  zemfasciju
 • suprafascialis
  virsfasciju
 • Inversio uteri
  Dzemdes izvērsums
 • Ruptura colli s.cervicis uteri
  Dzemdes kakla plīsums
 • Ruptura vaginae
  Maksts plīsums
 • Ruptura perinei
  Starpenes plīsums
 • Ruptura perinei imminens
  Draudošs starpenes plīsums
 • Ruptura perinei incipiens
  Uzsācies starpenes plīsums
 • Ruptura perinei centralis
  Centrāls starpenes plīsums
 • Ruptura symphysis
  Simfīzes plīsums
 • Fistula cervicovaginalis
  Fistula dzemdes kakla-maksts savienojumā
 • -"- vesicovaginalis
  urīnpūšļa-maksts savienojumā
 • -"- rectovaginalis
  taisnās zarnas-maksts savienojumā
 • Placenta praevia totalis / partialis
  Daļēja / pilnīga placentas priekšguļa
 • Placenta praevia cervicalis / isthmicocervicalis
  Dzemdes kaklam priekšguļoša placenta
 • Separatio placentae normaliter insertae praecox spontanea partialis / totalis s.abruptio placentae
  Daļēja vai pilnīga priešlaicīga normāli piestiprinātas placentas atslāņošanās
 • Apoplexia utoeroplacentaris s.uterus Couvelaire
  Priekšlaicīga placentas atslāņošanās ar lokālu asiņošanu
 • Insertio placentae inferior
  Zema placentas piestiprināšanās vieta
 • Placenta adhaerens totalis / partialis
  Daļēja vai pilnīga placentas pieaugšana
 • Placenta accreta
  Pieaugusi placenta, kuras horija bārkstis ieaugušas dzemdes muskulatūrā
 • -"- increta s.accreta vera
  ieaugusi dzemdes muskulatūrā
 • -"- percreta vera
  ieaugusi dzemdes muskulatūrā un izaugusi tai cauri
 • Incarcerata placentae
  Placenta, kas atdalījusies no dzemdes sienas, bet aizturēta dzemdē
 • Retentio partium placentae
  Placentas aizture, novēlota placentas atdalīšanās
 • s. Retentio placentae partialis
  daļēja placentas aizture
 • s. Retentio velamentorum
  augļapvalku novēlota atdalīšanās
 • Hypotonia, atonia uteri
  Dzemdes atonija, hipotonija
 • Metrorrhagia
  Asiņošana no dzemdes
 • Hypofibrinogenaemia, afibrinogenaemia s.coagulopathia
  Samazināts fibrinogēnu daudzums asinīs, ar asinsreces traucējumiem saistītas saslimšanas
 • Placenta duplex
  Placenta, kas sastāv no divām daļām
 • Placenta succenturiata
  Placenta ar papildus daivu
 • Insertio funiculi umbilicalis velamentosa
  Nabassaites piestiprināšanās placentas plēvēs
 • Placenta fenestrata
  Plancenta ar nelieliem membranoziem laukumiem
 • Hypoxia foetuus acuta / chronica / progrediens
  Akūta / hroniska / progresējoša augļa hipoksija
 • Monstruositas foetuss / partus foetuum monstruosum / Monstrum
  Augļa kroplības
 • Embolia liquorem amnii
  Augļūdeņu embolija
 • Stenosis vaginae
  Maksts sašaurinājums
 • Septum vaginae s.vagina septa / Uterus septus
  Maksts / dzemdes starpsiena
 • Rhigiditas, dystocia colli uteri
  Dzemdes kakla stīvums
 • Conglutinatio cervicis uteri orifici externi
  Koaglutinācija dzemdes kakla ārējā atverē
 • Emesis gravidarum
  Grūtniecības nelabums / slikta dūša
 • Hyperemesis gravidarum
  Neapturama, pastāvīga vemšana grūtniecības laikā
 • Tetania gravidarum
  Krampji grūtniecības laikā
 • Chorea gravidarum
  Grūtnieču horeja
 • Dermatosis gravidarum
  Grūtniecības dermatīts
 • Arthropathia gravidarum
  Grūtniecības locītavu iekaisums
 • Symphyseopathia gravidarum
  Simfīzes sāpes grūtniecības laikā
 • Mola hydatidosa
  Pūslīšu mola
 • Mola carnosa
  Gaļīgā mola
 • Oligohydramnion
  Oligohidramnija - pārāk maz augļūdeņu
 • Polihydramnion
  Polihidramnija - pārāk daudz augļūdeņu
 • Hydrorrhoea uteri gravidi / amnialis
  Augļūdeņu noplūšana grūtniecības laikā
 • Icterus gravidarum s.hepatopathia gravidarum
  Dzelte grūtniecības toksikozes gadījumā
 • Icterus sub gravidate / Hepatitis parenchimatosa infectiosa s.m. Botkini
  Dzelte grūtniecības laikā
 • Anaemia gravidarum
  Grūtnieču anēmija
 • Anaemia sub graviditate
  Anēmija grūtniecības laikā
 • Ptyalismus gravidarum
  Grūtnieču siekalošanās
 • Sydromum s.syndroma praetoxicosis
  Pretoksiskais sindroms
 • Hydrops gravidarum
  Grūtnieču tūska, ko izraisa kapilāru sienu caurlaidības palielināšanās
 • Nephropathia gravidarum
  Grūtnieču nefropātija
 • Praeeclampsia
  Preeklampsija
 • Eclampsia
  Eklampsija
 • Coma eclamptica
  Eklamptiskā koma
 • Hypertensia gravidarum
  Grūtnieču hipertenzija
 • Hypertensia sub partu
  Hipertenzija dzemdību laikā
 • Proteinuria gravidarum
  Grūtnieču proteīnūrija
 • Abortus s.interruptio graviditatis
  Grūtniecības pārtraukšanās
 • a.imminens
  Draudošs aborts
 • a.incipiens
  Uzsācies aborts
 • a.progrediens s.protrahens
  Noritošs, progresējošs aborts
 • a.incompletus
  Daļējs aborts
 • a.completus
  Pilnīgs aborts
 • Cystopyelitis gravidarum
  Cistopielīts, urīnpūšļa un nieru bļodiņas iekaisums
 • Pyelonephritis gravidarum
  Pielonefrīts, nieres bļodiņas un nieres parenhīmas ieskaisums
 • Neuritis, polineuritis gravidarum
  Nieru un perifēro nervu iekaisums
 • Ulcus puerperale
  Pēcdzemdību čūlas (laika posmā no 4-6 nedēļai pēc dzemdībām)
 • Insuffitientia suturarum perinei / abdominis s.post laparotomiam
  Starpenes / vēdera šuvju vājums
 • Febris s.status febrilis sins localisatione sins diagnosi
  Paaugstināta temperatūra bez noteiktas diagnozes
 • Febris resorbtiva / lochiometra
  Rezorbcijas izraisīta temperatūras paaugstināšanās / lohiju uzkrāšanās dzemdē
 • Haematometra
  Menstruālo asiņu uzkrāšanās dzemdes dobumā
 • Residua placentae (velamentorum) post partum
  Placentas (augļapvalku) aizture dzemdes dobumā pēc dzemdībām
 • Endomyometritis puerperalis
  Pēcdzemdību endomiometrīts
 • Subinvolutio uteri
  Palēnināta dzemdes saraušanās
 • Pyometra
  Strutu uzkrāšanās dzemdes dobumā
 • Necrosis uteri partalis post partum
  Daļēja dzemdes nekroze pēc dzemdībām
 • Abscesus uteri
  Dzemdes abscess
 • Parametritis anterior / posterior / dextra / sinistra
  Parametrīts (dzemdes apaudu iekaisums - priekšējo, mugurējo, labās puses, kreisās puses)
 • Pelveocellulitis
  Parametrīts (dzemdes apaudu iekaisums)
 • Adnexitis et periadnexitis
  Dzemdes piedēkļu un līdzās esošo audu iekaisums 
 • Pyosalpinx
  Strutu uzkrāšanās olvadā
 • Pelveoperitonitis
  Mazā iegurņa vēderplēves iekaisums
 • Peritonitis diffusa
  Visaptverošs vēderplēves iekaisums
 • Metrotrambophlebitis
  Dzemdes vēnu tromboflebīts
 • Thrombophlebitis venarum pelvicum
  Iegurņa vēnu tromboflebīts
 • Thrombophlebitis v.femoralis s.phlegmasia alba dolens
  Augšstilba vēnas iekaisums, dziļās vēnu trombozes izraisīti spektra traucējumi (saukti arī par balto, piena kāju)
 • Thrombophlebitis v.superfitialis
  Virspusējo vēnu tromboflebīts
 • Status septicus
  Septisks stāvoklis
 • Septicaemia
  Patogēnu mikrobu un to toksīnu iekļūšana asinīs
 • Septicopyaemia
  Sepse ar metastāzēm - vispārēja strutu infekcija
 • Agalactia, hypogalactia
  Piena nepietiekamība / neesamība
 • Hypergalactia
  Pārāk liels piena daudzums
 • Rhagades mamillarum
  Sasprēgājuši krūšu gali
 • Lactostasis
  Piena sastrēgums krūts dziedzeros
 • Mastitis puerperalis serosa / purulenta
  Krūts dziedzeru iekaisums pēcdzemdību periodā (ar ūdeņainiem izdalījumiem; ar strutainiem izdalījumiem)
 • Abscessus retromammarius
  Norobežots sastrutojums aiz krūts dziedzera starp virspusējo un dziļo fasciju
 • Psichosis puerperalis infectiosa / vera
  Pēcdzemdību psihoze
 • Neuritis, polineuritis post partum infectiosa, postinfectiosa / ex intoxicationem / traumatica
  Pēcdzemdību infekcijas, pēc-infekcijas izraisīts nervu iekaisums (intoksikācijas, traumas rezultātā)
 • Laparotomia mediana inferior
  Vēdera priekšējās sienas atvēršana lejasdaļā ar vertikālu griezumu
 • Laparotomia modo Pfannenstiel
  Vēdera priekšējās sienas atvēršana lejasdaļā ar apakšējo vidējo vai apakšējo transversālo (Fanenštīla) griezumu
 • Sectio caesarea abdominalis corporalis
  Ķeizargrieziens ar vēdera dobuma atvēršanu
 • s.c.isthmico-transversa
  Ķeizargrieziens  ar griezienu šaurākajā dzemdes vietā šķērsojot ķermeņa garenasi
 • s.c.m. Gusakovi-Zantschenko
  Grieziens ir tikai ādā, pārējo atdala neasā ceļā
 • s.c.extraperitonealis
  Grieziens ārpus vēderplēves
 • Sectio caesarea parva abdominalis
  Mazais ķeizargrieziens
 • Sectio caesarea vaginalis s.hysterectomia vaginalis anterior
  Pilnīga vai daļēja dzemdes izgriešana caru maksts priekšējo sienu
 • Amniotomia s.diruptio velamentorum ovii artifitialis
  Augļūdeņu atvēršana
 • Versio obstetrica externa
  Ārēja augļa apgrozīšana caur mātes vēdera sienu
 • Versio foetuus in pedem s. bimanualis
  Augļa apgrozīšana, ko izdara ar vienu roku caur vēdera sienu, palīdzot ar vienu vai vairākiem rokas pirkstiem makstī
 • Deductio pedis
  Pēdu izšķiršana, sataustīšana
 • Versio foetuus in pedem m.Bracston-Hicks
  Brekstona-Hiksa pagrieziens
 • Dilatatio colli uteri digitalis
  Dzemdes kakla dilatēšana ar pirkstiem
 • Hysterostomatotomia s. Hysterostomatomia s.trachelotomia
  Dzemdes mutes paplašināšana ar griezumu, griezums dzemdes kaklā
 • Perineotomia
  Starpenes pargriešana
 • Episiotomia
  Griezums maksts ieejā dzemdībās
 • Septotomia
  Starpsienas pārgriešana
 • Vacuumextractio foetuus
  Augļa vakuumekstrakcija
 • Applicatio forcipis
  Stangu uzlikšana
 • A.f.in exitu pelvis s. A.f.minoris s.forceps minor
  ar noliekumu iegurņa izejas virzienā, ar mazajām maiglēm
 • A.f.in cavo pelvis s. A.f.media s.forceps media
  ar noliekumu iegurņa dobuma virzienā, ar vidējām maiglēm
 • Extractio foetuus clunibus praevii / pedibus praevii
  Augļa ekstrakcija aiz priekšguļošanās daļas (iegurņa vai pēdu)
 • Subsidium manuale s.manufactio m.Cowjanowi I, II
  Augļa rokas atbrīvošana dzemdību laikā
 • Liberatio manum m.Fight-Smelli
  Rokas atbrīvošana
 • Liberatio capitis m.Morisso-Lavret
  Galviņas atbrīvošana
 • Separatio placentae manualis s.Ablatio placentae manualis
  Manuāla placentas atdalīšana
 • Revisio cavi uteri manualis
  Maunāla dzemdes dobuma pārbaude
 • Revisio cavi uteri instrumentalis
  Instrumentāla dzemdes dobuma pārbaude
 • Colporrhaphia
  Maksts plīsuma sašūšana
 • Colpoperineorrhaphia
  Starpenes šuve
 • Episiorrhaphia
  Maksts gredzena šuve
 • Labiarrhaphia
  Kaunuma lūpu šuve
 • Trachelorrhaphia
  Dzemdes kakla šuve
 • Perforatio capitis s.craniotomia
  Augļa galviņas perforācija (caururbšana) patoloģiskās dzemdībās
 • Excerebratio
  Galvas smadzeņu izņemšana, piem., embriotomijā
 • Cranioclasia
  Augļa galvaskausa sadragāšana, lai padarītu iespējamas dzemdības
 • Extractio foetuus
  Augļa izņemšana
 • Embryotomia
  Augļa sadalīšana, lai atvieglotu tā izņemšanu, ja normālas dzemdības nav iespējamas
 • Decapitatio
  Galvas nogriešana auglim, lai atvieglotu tā izņemšanu, ja normālas dzemdības nav iespējamas
 • Exenteratio s.evisceratio
  Augļa krūšu un vēdera dobuma orgānu izņemšana embriotomijā
 • Exarticulatio humeris
  Augšdelma kaula amputēšana
 • Spondylotomia
  Skriemeļu pārgriešana deformācijas labošanai vai destrukcijas perēkļa atvēršanai
 • Cleidotomia
  Atslēgas kaula salaušana, lai atvieglotu bērna piedzimšanu
 • Colpocleisis
  Maksts ķirurģiska noslēgšana
 • Amputatio uteri supervaginalis sine adnexis / cum adnexis
  Dzemdes amputācija virs maksts bez / ar piedēkļiem
 • Exstirpatio uteri sine adnexis / cum adnexis
  Pilnīga dzemdes izņemšana bez / ar piedēkļiem 

 • Nodus spurius funiculi umbilicalis
  Neīstais nabassaites mezgls

 • Nodus verus funiculi umbilicalis
  Īsatis nabassaites mezgls

 • Hydrops fetalis
  Auglim vai jaundzimušajam ir patoloģiska tūska audos un dobumos

 Kā jums šāds palags? 

Ak, valoda! Ak, vēlme saprasties! Ak, vēlme saprast. Ak, Vitgenštein! 

Komentāri