Vecmātība : Dzemdniecība - gribu SADARBOTIES

Autors: Linda Vītuma

Es ticu SADARBĪBAI. Es ticu, ka kaut kādā ziņā esam vienots veselums. Vienots organisms ar daudzām galvām. Ar daudzām GUDRĀM galvām. Pāri visām sāpēm, aizvainojumiem, bailēm, traumām, šaubām un grūtībām uzticēties, GRIBU SADARBOTIES. Dažādībā un miermīlībā. 
Dazadi un miermiligi

Domas skaidrība, drosme uzticēties un apņēmība laipni, bet noteikti komunicēt savas robežas, ir patiesi auglīga augsne produktīvai sadarbībai. 

Pielikumā domas skaidrībai - iedvesmai no kolēģiem Nīderlandē - par sadarbības iespējām sieviešu aprūpē - DZEMDNIECĪBAS INDIKĀCIJU SARAKSTS. 

 

Pietiks vāvuļot par "unikālām" situācijām, par "neaprakstāmām" kompetencēm un "pelnītām vai nepelnītām" zināšanām. Zināšanas vai nu ir, vai tās nav. Ja tās ir, tās IR IESPĒJAMS aprakstīt, iemācīties un pielietot. Jo tikai skaidras, jeb kādā veidā parādāmas zināšanas ir SADARBĪBAS iespējamības kodols.      

Komentāri