Negribi - nelasi, bet vismaz nerunā muļķības! Jaundzimušais un ūdens.

Autors: Linda Vītuma

Šis būs stāsts par jaundzimušo un ūdeni - vai vajag to dot mazulim dzert līdz 6 mēnešu vecumam? Īsā atbilde: “Mēs neatklājām jaunus pierādījumus, kas būtu pretrunā ar pašreiz esošajām starptautiskajām rekomendācijām veselus mazuļus līdz 6 mēnešu vecumam ēdināt tikai ar krūts pienu.” [4., 5.]. Proti - nē, ūdeni jaundzimušajam nevajag dot. Tā ir tikai daļa stāsta. Jo atbilde ir kā zivs - paprasīji, dabūji, apēdi un prasīsi nākamo. Bet makšķere būtu kudiš noderīgāka, un makšķere šajā gadījumā ir prasme atrast atbildi un izvērtēt to.

Ne velti kā titulfoto izvēlēts tieši Ārčibalds Kokreins - vīrs, kurš deva iespēju medicīnai no autoritātēs balstītas kļūt par pierādījumos balstītu.
Archibalds Kokreins
Ārčibalds Kokreins (Archibald Cochrane)
- "medicīniskās prakses zinātniskās kritikas dzēlīguma paraugs".  [1, 7]

Atkal jau - žesti, intonācijas un aizrautība sejā - tas viss klātienei. Te sausais atlikums. 

Reiz jau esmu teikusi šādu frāzi, un šī ir iespēja to atkārtot no jauna: “Negribi - nelasi, bet vismaz nerunā muļķības!”

Viedokļi ir kā naba - tā ir visiem, bet ne visiem to vajadzētu rādīt. Arī ekspertu viedoklis nereti var kļūt par “nabu”, jo tiek kvalificēts kā zems pierādījumu līmenis. Vienīgās zāles šajā situācijā ir jaunas prasmes - informācijpratības - attīstīšana.

Kas tieši tas ir un kā šo prasmi attīstīt, aicinu no vāka līdz vākam izlasīt brīniškīgu kolēģu sagatavotos materiālus: 

-------

* Zemsvītras piezīmes. Pašai vislielāko sajūsmu darba tapšanas laikā ir radījušas šādas atradnes: 

  • Word Spy - mūsdienās lietojamo jaunvārdu skaidrojošā vārdnīca 

 

 

** Materiāls tapis kā nodevums mācību kursā “Krūts ēdināšana“.

 

Komentāri