Vecmātība - nākamais solis

Autors: Linda Vītuma

Neitrāla kā Šveice. Miermīlīga kā Ruta Skadi

Linda Liepa Vituma

Kad to darīju pirms desmit gadiem - darīju sev sliktu.

Kad to nedarīju desmit gadus - nedarīju sev labu.

Tagad atsāku to darīt, apņēmusies nedarīt sev sliktu.

Jo vēlos to darīt tikai tāpēc, lai darītu labu - sev un citiem.

Atgādnes

  1. Fokusēta, klātesoša, elastīga, pieejama.
  2. Redzēt / dzirdēt / saost / just.
  3. Zināt / rēķināt.
  4. Domāt.
  5. Darīt lēni, ar apdomu.
  6. Neatliekamās darbības automatizēt - instrumentālās prasmes, manipulācijas, reanimācija.
  7. Mācies sievu augus.
  8. Pabeidz skolu.
  9. Nerunā tukšu.
  10. Dari darbu.

Grāmatas, adīšana, pastaigas - manas psihes profilaktiskā trīsvienība.  

Adisana Roze

Un Bahs. 

 

Komentāri