Vecmātības pētījumu hakatons Latvijā

Autors: Linda Vītuma

"No viena rodas divi, no diviem - trīs.
No trijiem rodas desmit tūkstoši" - Laodzi
Atverto-datu-hakatons
Atvērto datu otrais hakatons. 17.06.2012. 
 

Vecmātības pētījumu hakatons ir radīts ikvienam, kuru interesē pētījumos balstīta veselības aprūpe. Šī ir nodarbe cilvēkiem, kuri faktus un zināšanas vērtē augstāk par varu un bailēm. Aizsāku šo hakatonu, jo ticu, ka Latvijā ir iespējama pētījumos balstīta sievietes aprūpe un dzemdību palīdzības nodrošināšana. Priecāšos satikt ikvienu un kopā ar jums apgūt jaunas lietas un vairot izpratni, gūstot prieku no jaunatklājumiem. Mēs tiksimies, kad vismaz 7 no mums to vēlēsies un varēs, lai veltītu 4 stundas vecmātības faktu "urķēšanai".

Tagad par visu pēc kārtas.

  • Kas ir Vecmātība / Midwifery? - reiz atradu šādu citātu: "Nesen man atkal nāca apskaidrība. Vecmātību tā īsti par medicīnu nemaz nevar nosaukt."
    Lai arī katra mana smadzeņu šūnu vibrē pat no paskatīšanās vien uz tekstiem par medicīnu, šai atklāsmei piekrītu ar katru šūnu savā sirdī. Vecmātība ir vecmātes aprūpe, rokas un pacietība. Visu, ko sievietes un bērna aprūpes laikā gan gaidot mazuli, gan laižot viņu pasaulē, var paveikt un piedzīvot ar dabas dotām dāvanām, es saucu par vecmātību. Vecmātība ir būšana ar sievieti (mid = "with"/ ar, wīf = "woman" / sievieti). 
  • Kas ir Pētījumi / Evidence? - medicīnā tiek runāts par "pētījumos balstītu aprūpi", kas ir apzināta, skaidri formulēta un saprātīga šī brīža labāko pierādījumu izmantošana, pieņemot lēmumus klienta aprūpes veikšanai.
  • Kas ir Hakatons / Hackathon? - hakatons ir divu vārdu apvienojums: "hack" - uzlauzt, atminēt, ķimerēt; un "marathon" - garas distances skrējiens. Kopā šie vārdi raksturo rotaļīgu notikumu, kas parasti sākas ar stāstījumu par konkrētu tēmu, tad dalībnieki izvēlas jautājumu, kuram vairāku stundu garumā velta savu uzmanību un laiku, to pētot. Hakatona noslēgumā dalībnieki parāda viens otram savu veikumu, atklājumus. 
  • Kā tas turpināsies? - pārvarot nedrošību un skepsi, sajūtot pētnieku sevī, aicinu doties uz Midwifery Evidence Hachaton of Latvia tikšanās lapu, reģistrēties kā grupas biedram un pieteikt savu līdzdalību pirmajam hakatonam. 

Kad būsim vismaz 7, satiksimies! 

"No viena rodas divi, no diviem - trīs.
No trijiem rodas desmit tūkstoši" - Laodzi 

Komentāri