Atvērtie dati Latvijā : Kur vecmātība un tehnoloģijas satiekas

Autors: Linda Vītuma

Laikā pirms Ziemassvētkiem cilvēki rakstot vēstules. Īpaši bērni to darot. Viņi rakstot Vecītim. Jo viņi tic! Es arī uzrakstīju vēstuli. Nezināmam saņēmējam. Par atvērtiem datiem Latvijā.

Atvērtie dati Latvijā

Mātes un bērna dati Latvijā : Datu formāti un attēlošanas iespējas

Vai nebūtu lieliski, ja datus par to, kā piedzimstam, mēs varētu redzēt un attēlot šādi?

Mapping-health

Avots: Mapping Maternity Care and Birth Outcomes

Mēs varētu šos datus analizēt, salīdzināt pa gadiem, reģioniem un pieņemt informētus lēmumus gan darbojoties valsts pārvaldē, gan piedzīvojot tādus nozīmīgus notikumus privātajā dzīvē, kā bērna piedzimšana.

Tas ir iespējams!

Mātes un bērna dati Latvijā tiek rūpīgi uzskaitīti un uzturēti:  

Par tehnisko nodrošinājumu datu attēlošanai ir parūpējušies atvērto datu iniciatīvas aktīvisti, izveidojot un uzturot šādas vietnes: Par datu atvērtību, Atvērto datu portāls un EazyBI.

Pievieno vērtību! 

IZPĒTI, kādos formātos šobrīd Latvijā tiek glabāti mātes un bērna dati. 

APRAKSTI, kādos formātos valstij būtu ieteicams glabāt datus, lai tie būt atvērti.

IZSTRĀDĀ pilotprojektu Tevis izvēlētas mātes un bērna datu kopas attēlošanai Atvērto datu portālā

Vēlu veiksmi*!

 

Sev un visiem, kuri strādājam, lai Latvija būtu forša vieta, kurā dzīvot.

  

Komentāri