PD: Pēcdzemdību asiņošana. Aprūpes plāns.

Autors: Linda Vītuma

- Šodien spēlēsim dakteros, teica Karla.
- Kā? Es domāju, ka šodien ir diena, kad mēs spēlēsim skolās! - izmisumā izsaucās Kate.
- Nē, šodien tu būsi slima, un es tevi dakterēšu, - Karlas apņemšanās izklausījās nelokāma.

... Tā jau nedēļu es spēlējos dakteros, patiesībā - vecmātēs, bet bērnībā es nezināju, kas ir vecmāte, tāpēc nekad neesmu teikusi "spēlēties vecmātēs" ;)

Spēlēšanās rezultāts ir patstāvīgais darbs kursā "Aprūpes process pacientiem ar veselības traucējumiem" - "Asiņošana pēcdzemdību periodā. Aprūpes plāns".

No galvas iemācītas terapijas taktikas noteikti būtu padarījušas šī darba tapšanu raitāku, bet ir, kā ir - šis darbs tapa lēni. 

"Vispārzināmas lietas" nerakstīju, jo, pirmkārt, es tās nezinu, otrkārt - ja kaut kā nav avotos, negribētu, lai tas parādās manā darbā.

Priecāšos, ja kāds šo darbu izlasīs un padalīsies ar labojumiem, precizējumiem, pievienojot arī norādes uz avotiem.

...

Zaļais kā sarkanā pretmets... Lai pavasarīgi!

zals

Komentāri