PD: Kāpēc vecmātei ir jāzina likumi?

Autors: Linda Vītuma

Pat, ja reizēm šķiet, ka likumi mūs ierobežo, tie patiesībā var būt mūsu labākais draugs un sargātājs. Lai likumi kļūtu par sargātājiem un sabiedrotajiem, tie ir jāzina un jāievēro. Ja likumi ir nepilnīgi, pretrunīgi vai novecojuši - tie ir jāmaina ;)

LikumiPilns tiesību aktu uzskaitījums, kas varētu būt saistošs veselības aprūpē strādājošajiem, ir pieejams LR Veselības ministrijas mājas lapā. Vecmātes darbā kā būtiskākie minami šādi normatīvie akti un dokumenti: 

  • Eiropas Parlamenta un padomes direktīva, izdota 2005.gada 7.septembrī par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (2005/36/EC), 6.sadaļas “Vecmātes” (angļu valodā un latviešu valodā)

Un ir divi dokumenti, kurus ikvienai vecmātei būtu jāzina īpaši labi - tie ir Ministru kabineta noteikumi Nr.611 “Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” un Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 6.sadaļas “Vecmātes”. Šie normatīvie akti un manas pārdomas konspektīvā veidā ir lasāmas pastāvīgajā darbā, ko izveidoju kursa "Vecmātes darba juridiskā bāze" ietvaros. 

Komentāri