PD: Gremošanas sistēma

Autors: Linda Vītuma

Ja kādam ir jāapgūst, kas notiek mūsu ķermenī, kad ēdam, skatīt pievienoto saiti uz darbu par gremošanas sistēmu. Darba viena no lielākamā vērtībām ir pielikumā pieejamais attēlu klāsts. Attēli iegūti no darba, kas ir publicēts Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Studiju materiālu mājas lapā (precīzu atsauci skatīt literatūras sarakstā).

Komentāri