Svešinieku mielasts jeb zinātkāre ir mans kompass

Autors: Linda Vītuma

Ir jau tā, ka mirkļi maina dzīvi, tomēr nebiju domājusi, ka tik acīmredzami. Nejauša pieredze, kas ir mainījusi tik lielu manas dzīves daļu - sarunas.
Teodors Zeldins
Teodors Zeldins

...

Saprast tēmu.

Klausīties bez mērķa atbildēt.

Formulēt un paust savu viedokli.

Aprunāties, ko kāds cits varētu gūt no šīs viedokļu apmaiņas.

... 

Jo lielākā daļa problēmu rodas un netiek (at)risinātas nenotikušu un neproduktīvu sarunu dēļ. Jo bailes. Bailes to dažādajās sejās. Un ir zāles - zinātkāre.

"Zinātkāre ir mans kompass, pārsteigums ir mans veldzējums, garlaicība ir mans posts. Zinātkāre ir labākais man zināmais ceļš, kā paglābties no tām daudzajām un dažādajām bailēm, kas pārvērš gaismu naktī; tā sašķeļ problēmas mikroskopiski sīkās daļiņās, un katra no tām kļūst drīzāk par izbrīna objektu nekā draudiem. Es augstu vērtēju pārsteigumu, jo tas sajauc vienkopus iespējamo ar neiespējamo un laiku pa laikam atklāj, ka pretstatiem nav jābūt ienaidniekiem. Garlaicība ir pārgurušā vaids un nepacietīgā kliedziens, un tā žēlabainā skaņa, ko mirstot izdveš cerība. "

"Brīvība nav vienkārši tiesības; tā ir prasme, kas jāapgūst - pirmkārt, atrast brīvību no bailēm. Katra dzīve ir fabula par brīvību." 

- Teodors Zeldins

Svesinieku mielasts

Svešinieku mielasts, Oktobris 2019 

...

Domāšana ir sāpīgs process, kas liek iemācīties sadzīvot ar nenoteiktību.

Un saruna var kļūt par domāšanas procesu.

...

"Sarunā sastopas prāti ‒ katrs ar savu pieredzi un paradumiem. Kad prāti satiekas, tie nevis vienkārši apmainās ar faktiem, bet transformē tos. Saruna nav kāršu kavas sajaukšana; tā ir spēļu partija, kurā uzrodas arvien jaunas, iepriekš nepazītas kārtis. Lai saruna vispār būtu iespējama, jābūt gatavam tās nobeigumā nokļūt kā nedaudz citam cilvēkam," "Svešinieku mielastu" raksturo pats Teodors Zeldins.

Komentāri