Rīts - pēc 20 gadiem

Autors: Linda Vītuma

Mazā beļģu riteņbraucēju meitenīte pieskrēja pie manis, apķēra, mīļoja. Kad es pietupos, apķērās ap kaklu, ielika galvu man pie kakla un es jutu, ka viņa mani smaržo. Un tur cieši, cieši, cieši. .... Tā sākās mans 4.septembra rīts.
20 gadus pēc tam, kad apprecējos ar savu vīru.
Riteni

Un dvēsele dzied. 

Un ar vien vairāk rodas šaubas, ka eksistē "cits", ka esam šķirti. Ir sajūta, ka esam viens - tik skaisti un sāpīgi viens. Kopā. 

Viens 

Komentāri