Īsi par ...

Autors: Linda Vītuma

Īsi par... mani. Pusmūžs. 
Isi par
Foto: Velta Kaltiņa

Esmu tepat, bet ar sevi.

Esmu mūzika, bet esmu sienāzis.

Esmu mitrums, bet esmu siltums.

Esmu mežs, bet esmu parks.

Esmu dīķis un esmu ezers.

Esmu dabas neieinteresētā labvēlība pret sevi - vējš, saule, putni, ūdens, zeme.

Esmu ar prātu un esmu ar sirdi.

Sienāži kopā ar Bahu.

Būt parkam, būt parkam, būt parkam, būt. Jo ne tu zaļo krāsu radi un spāri parkā ieved, jo ne tu lapām liec pavasarī plaukt un rudenī krāsu mainīt. 

Vēlme būt, būt, būt. Ar vien lielāka spēja būt tam, kas ir, vēlme būt tādai, kāda esmu.

Starptelpa starp būt un būt.

Starplaiks starp būt un būt. 

Adventure 

Komentāri