Danas piezīmes. "Ja gribi, lai tavu bērnu ved uz skolu ar taksi, tad brauc dzīvot uz Somiju."

Autors: Dana Lahtionova

Karstā tveicīgā vasaras dienā, pašā Saulgriežu priekšvakarā pienāca brīdis, kad ar sirsnību publicēju Danas pieredzes stāstu - somu izglītības sistēmas novērojumu piezīmes. Tas ir stāsts par iedvesmu, prieku, dabiskumu un drosmi būt godīgiem - redzēs problēmas, risināt tās un priecāties par rezultātu. Lūdzu, iepazīstaties - Dana.Dana

Pēc izglītības esmu sociālais pedagogs, beidzu Latvijas Universitāti, patreiz iegūstu maģistra grādu speciālajā izglītībā Rēzeknes Tehniskajā Akadēmijā. Man ir plašs interešu loks, bet galvenā nodarbošanās ir trīs meitu audzināšana un apmācība mājās. Braucu uz Somiju NordPlus projekta ietvaros, pārstāvot Preiļu Brīvo skolu. Braucu ar vēlēšanos pēc iespējas vairāk uzzināt par Somijas izglītības sistēmu un savām acīm ieraudzīt tos «brīnumus», ko mums rāda televīzijā. 

Sadarbība un cieņa - lai ko bērni darītu un mācītos viņi sadarbojas un ciena viens otru un skolotāju. Bērniem nav iespējas nodarbību laikā veidot grupējumus, darba grupas mainās, bērni mācās sadarboties ar visiem klases vai skolas biedriem. Protams, ārpus nodarbībām viņiem var būt savas preferences, bet izkopt spēju strādāt kā vienota komanda ir galvenais! Novēroju, ka jau 5-6 gadus veci bērni spēj mierīgi gaidīt, sadalīt pienākumus un strādāt kā vienota komanda. Varētu likties, ka somu pedagogi ir burvji un zina kādus trikus, lai panāktu tādu vienotību, bet īstenībā viņi vienkārši ir reāli pedagogi, nevis pedagogi ar diplomu, bet bez reālajām praktiskajām zināšanām.

Ko Tu vari

Somi paši atzīmē, ka viņu skolotāju sagatavošana ir augstā līmenī. Tikai labākie un atbilstošākie skolotāju darbam var uzsākt mācības. Lai iekļūtu pedagoģiskajā fakultāte ir ne tikai jānokārto tests, bet arī jāpiedalās intervijā, kuras laikā atsijā cilvēkus ar nepietiekamu vai neatbilstošu motivāciju, vai arī neatbilstošām skolotāju profesijai rakstura īpašībām. Skolotāji Somijā ir pārliecināti par sevi, profesionāļi, radoši un atraktīvi. Gados vecāki skolotāji strādā kā jauni, dodas ar bērniem ārā, aktīvi pavada kopā ar viņiem laiku. Skolotāji sūdzējās, ka alga varētu būt arī lielāka, sūdzējās, ka pietrūkst līdzekļu jauno grāmatu un darba burtnīcu iegādei. Tehniskais nodrošinājums varētu būt modernāks. Tas, ka viņiem ir vecas lietas un kaut kas pietrūkst no materiālajām lietām, ka arī alga nav pietiekama, netraucē viņiem strādāt ar pilnu atdevi un mācīt bērnus ar prieku, no visas sirds. 

Liela uzmanība mācību procesā tiek pievērsta tam, lai mācību saturs ir mūsdienīgs un interesants. Nākamajā mācību gadā visā Somijā tiks ieviesta jauns mācību standarts, kur ir noteikts, ka visam mācību procesam ir jābalstās uz principu phenomena based learning”. 

 

Somi maina izglītības sistēmu, eksperimentē un uzdrošinās veidot savu izglītības sistēmu, atbilstošu savas sabiedrības vajadzībām. Ar viņiem ir viegli un patīkami komunicēt. Viņi un viņu bērni māk klausīties. Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. Katru starpbrīdi bērni iet ārā. Pie katras klases durvīm ir kur atstāt virsdrēbes un apavus. Bērni skolā atrodas zeķēs. Skolotāji ģērbjas ērti un mierīgi var atļauties staigāt mājas čībās.

Vienkāršība un nesamākslotība. Bērniem tiek nodrošinātas bezmaksas vienkāršas, bet gardas pusdienas.  Bērni paši liek sev ēdienu tik, cik viņiem vajadzīgs, viss tiek apēsts, nekas netiek izmests miskastē. Bērni paši aiz sevis novāc novāc traukus. Protams, pusaudžu vidū pastāv gan smēķēšanas, gan enerģētisko dzērienu dzeršanas problēma, bet kopumā radās iespaids, ka veselīgais pārmāc neveselīgo. Neizskatījās, ka sākumskolā būtu kāds ar liekā svara problēmām. Somu uzstādījums ir, ka skolai jābūt pieejamai visiem bērniem.  Skolu līmenis ir līdzīgs un bērni parasti apmeklē to skolu, kas ir tuvāka viņu dzīves vietai. Ja sākumskolas bērns dzīvo tālāk par pieciem kilometriem no skolas, tad viņi uz skolu brauc ar taksometru. Apmācību mājās ģimenes izvēlās reliģisko pārliecību dēļ, ne tādēļ, ka neapmierina piedāvātās izglītības kvalitāte. Somiem sanāk lielas izglītību iestādes veidot mājīgas un tādām kurās ir patīkami atrasties, kur gribētos strādāt un sūtīt savu bērnu mācīties.

Mežs un daba ir svarīgi somu dzīvē, ir eksperimentālās pirmsskolas grupas, kuras lielāko dienas daļu, gandrīz jebkuros laika apstākļos pavada ārā. Mācās arī ārā.

Iet meza

Vilks meza

Ziemas gleznas 

Ģeometriskas figūras zīmē sniegā, urbj zaros caurumus, griež no koka ar nažiem sīkos zariņus un zāģē kokus, sien mezglus un prot uzmeistarot Rūķim kāpnes, strādājot kā viena komanda. Viens no meža izglītības skolotāja dotajiem uzdevumiem bija iekrāsot sniega pikučus brūnajā krāsā, bērniem nācās iemācīties sajaukt krāsas tā, lai dzīvnieku kakas nav violetas, bet brūnas. Bērniem jābūt laimīgiem mācību laikā, jāpriecājas un labi jāpavada laiku. “JOY is the most important thing!” 

Joy 

Man patika un ir tuva somu pieeja dzīvei un izglītībai. Neskatoties uz to, ka viņiem ir daudz dažādu problēmu un grūtību, viņi tās pārvar. Mīl savu zemi un savus bērnus. Ciena un atbalsta viens otru. Somi iedvesmoja mani pašu iet vairāk ārā un pētīt savu apkārtni. Šī dažu dienu pieredze rosināja mani mainīties, motivēja mācīties vairāk par izglītību ārpus klases.

Komentāri