Un pēc kāda laika viņa tapa apgaismota

Autors: Linda Vītuma

"Un pēc kāda laika viņš tapa apgaismots", teica Skolotājs*. "Tikai nepārprotiet, Budas tekstos vārdi pēc kāda laika ir mērāmi dzīvēs - pēc vairākām dzīvēm", viņš paskaidroja apgaismības censoņiem.

Diez', cik dzīvēs var piedzīvot šo - es eju pa citu ielu?

"Autobiogrāfija piecās daļās**"

1) Es eju pa ielu.

Ietvē ir liela bedre, kurā es iekrītu.

Es esmu apmulsis... zaudējis cerības.

Tā nav mana vaina.

Nepieciešama vesela mūžība, lai izkļūtu laukā.

 

2) Es eju pa to pašu ielu.

Ietvē ir liela bedre.

Es izliekos to neredzam.

Es atkal tajā iekrītu.

Nespēju noticēt, ka atkal esmu turpat, kur biju.

Bet tā nav mana vaina.

Atkal ir nepieciešams ilgs laiks, lai izkļūtu laukā.

 

3) Es eju pa to pašu ielu.

Ietvē ir liela bedre,

Es redzu, ka tā tur ir.

Un tomēr es iekrītu... tas ir ieradums;

Manas acis ar atvērtas,

Es zinu, kur atrodos,

Tā ir mana vaina.

Es mirklī tieku laukā.

 

4) Es eju pa to pašu ielu.

Ietvē ir liela bedre.

Es apeju to.

 

5) Es eju pa citu ielu.

 

 Es eju pa citu ielu

  Foto: Kristīne Zavele

 

* Skolotājs, kuram pieder šie vārdi ir Ajahn Brahmali.

** Dzejolis ir no grāmatas "Tibetas dzīvo un mirušo grāmata", 50-51.lpp

Komentāri