12 soļi līdzatkarīgajiem

Autors: Linda Vītuma

No sirds būtu vēlējusies, lai 12 soļi nekad, nekad neattiektos uz mani. Ilgu laiku man arī izdevās to piedzīvot - es tos nelasīju; kad lasīju - nesapratu; un nevēlējos praktizēt tos itin nemaz. Es drīzāk biju gatava būt tas īpatnis, kuram veltīti vārdi: "Vēl skeptiskāk raugāmies uz cilvēkiem, kuri apmeklē psihoanalītiķus vai regulāri meditē." 12 soļi - tas šķita apkaunojoši. 

Te, nu, es esmu, sperot pirmos no 12 soļiem, piedzīvojot padošanos un vienlaicīgu klusu cerību, ka varu justies labāk (un arī meditēt neviens neaizliedz ;).

12 soļi līdzatkarīgajiem

1. Mēs atzinām, ka mums nav bijis varas pār citiem un ka mūsu dzīve bija kļuvusi nevadāma.

2. Sākām ticēt, ka tikai par mums stiprāks Spēks var atgriezt mums veselo saprātu.

3. Nolēmām uzticēt savu gribu un dzīvi Dievam, kā mēs viņu sapratām.

4. Veicām dziļu un bezbailīgu sevis morālo inventarizāciju.

5. Atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cita cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu.

6. Bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visas šīs rakstura vainas.

7. Pazemīgi lūdzām Viņu atbrīvot mūs no trūkumiem.

8. Sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši ļaunu, un vēlējāmies viņiem visiem atlīdzināt ar labu.

9. Atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kur vien iespējams, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem un citiem.

10. Turpinājām pašanalīzi un, kad kļūdījāmies, to tūlīt atzinām.

11. Centāmies ar lūgšanām un pārdomām pilnveidot savu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs viņu sapratām, lūdzot tikai uzzināt Viņa gribu par mums un spēku to pildīt.

12. Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti citiem un pielietot šos principus visur. 

Katrs solis šķiet biedējošs. Katrs nākamais solis šķiet biedējošāks par iepriekšējo. Katrs nespertais solis šķiet biedējošāks, par soli, kurš sperts. Gluži kā dzīvē. Gluži kā dzīvē...

Pieaugusie alkoholiku berni Zīmējums no atbalsta grupas Pieaugušiem alkoholiķu bērniem


Komentāri