Disleksija: Ātrumam nav nozīmes. Vai varbūt tomēr ir?

Autors: Linda Vītuma

Klīst baumas, ka Latvijas skolās kopš kāda laika vairs nedrīkstot pārbaudīt bērna lasīšanas ātrumu. Nezinu, vai tā ir patiesība. Līdz kādam brīdim man tas pat nelikās svarīgi. Šķita, ka ātrumam nav nozīmes, galvenais, lai bērns saprot lasīto. Bet varbūt tomēr lasīšanas ātrumam nozīme ir? Un pilnīgi iespējams, ka tas ir viens no lasītā uztveres priekšnoteikumiem.

Jēlas Universitātes Disleksijas un Radošuma centra direktore Sallija Šeivica (Sally E. Shaywitz) raksta, ka lasīšanas ātruma (plūstošuma) mērīšana ir gandrīz tikpat nozīmīga, kā plūstošas lasīšanas mācīšana. Šis vienkāršais mērījums var būt norāde, ka bērnam ir nepieciešama palīdzība lasītprasmes apguvē un pilnveidē, proti, ka bērnam ir disleksija. Minūtes laikā dažādos vecumos bērnam vajadzētu spēt pareizi izlasīt noteiktu skaitu vārdu:

  • Pavasaris, 1.klase: 40 - 60 vārdi
  • Pavasaris, 2.klase: 80 - 100 vārdi
  • Pavasaris, 3.klase: 100 - 120 vārdi
  • 4. un vecākas klases: 120 - 180 vārdi

Bērniem, kuru lasīšanas ātrums ir mazāks par zemāk norādīto vārdu skaitu, ir nepieciešams nekavējoties sniegt palīdzību, izmantojot pierādījumos balstītu lasītprasmes mācīšanas pieeju.

  • Pavasaris, 1.klase: 10 pareizi izlasīti vārdi minūtē
  • Pavasaris, 2.klase: 50 pareizi izlasīti vārdi minūtē
  • Pavasaris, 3.klase: 70 pareizi izlasīti vārdi minūtē 

Tāds, lūk, vienkāršs, izmērāms kritērijs, kas dod iespēju bez medicīniski pedagoģiskās komisijas pakalpojumu izmantošanas secināt, vai manam bērnam ir nepieciešama palīdzība.

Pirms dažām dienām uzrakstīju vēstuli Valsts izglītības satura centram. Jautāju, vai Latvijā ir kāda izglītības iestāde, kurā būtu licencēta speciālā programma bērniem ar disleksiju bez* pazemināta intelekta? Gaidu atbildi.

Tikmēr turpinu kopā ar bērnu lasīt, darot labāko, kas ir manos mammas spēkos.  

Jauna lasitaja 

Lilla Cabot Perry "Jauna lasītāja"

 

* Disleksija nav saistīta ar pazeminātu intelektu, disleksija ir neiroloģiskas izcelsmes smadzeņu darbības īpatnība, kas cilvēkam rada grūtības sasaistīt skaņas (vārdus) ar simbolu/-iem (burtiem).


Komentāri