Disleksija: Palasīsim kopā?

Autors: Linda Vītuma

Drošības sajūtu mums radas lietas, kas nemainās. Tāpēc, arī izvēloties vingrinājumus bērna lasītprasmes pilnveidei, varam atļauties būt konservatīvi - atrodam vienu metodi un droši to izmantojam, kamēr apnīk. Bet ko darīt, kad drošais, zināmais lasīšanas vingrinājums, ir apnicis līdz mielēm gan lasītājam, gan viņa atbalsta personai?
Bored-Girl-Attwell
Mabel Lucie Attwell "Bored Girl on Chair"

Lūk, vēl viens veids, kā kopā turpināt ceļojumu pareizas un plūstošanas lasīšanas attīstīšanai.

  • Atbalsta piersona izlasa nelielu teksta fragmentu bērnam priekšā (apjoma ziņā tuvu tam, ko bērns varētu izlasīt 2 minūšu laikā).
  • Abi pārrunā neskaidros, tekstā dzirdētos vārdus.
  • 4 reizes bērns un atbalsta presona lasa tekstu kopā.
  • Pēdējā reizē bērns lasa tekstu viens. Var arī uz laiku ;)
  • Pēc izlasīšanas var atkārtoti pārrunāt tekstu - atbalsta persona izsaka apgalvojumu, bērns izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, nav patiess, vai tekstā par to nekas nav minēts. Vajadzības gadījumā bērns savu atbildi pamato, nolasot atbilstošo teksta fragmentu.

 Ir pagājušās ~15 minūtes - visi brīvi :P

Komentāri