Disleksija: Kā "stūris" par "trīsstūri" kļuva

Autors: Linda Vītuma

Palasīsim!? Paralelograms. Hidroelektrostacija. Aktinomiceta.
Un kā ar šo vārdu - Muatsjēras kundze?
Un šo - stūris?
Aktinomiceta
Baktērija aktinomiceta (mikroskopiska starainā sēne)

Pamanījāt, ir vārdi, kas lasās ātri un viegli, un ir vārdi, kurus pa burtam vien nav, pa burtam vien kopā jāķibina. Tad, lūk - tos vārdus, ko lasām ātri, mēs patiesībā atceramies. Tie ir vārdi, ko reiz sen, sen esam dekodējuši un automatizējuši. Burtojamie vārdi ir tie, kurus burtošanas brīdī dekodējam - sasaistām simbolu (burtu) ar skaņu, lai pēc tam šo burtu kombināciju noglabātu atmiņā kā jēgpilnu vārdu, jo tieši skaņas mūsu prātā veido nozīmi.  

Smadzeņu Broka  apgabals (Broca's area) burto un lasa vārdus - mācās tos. Vernikes apgabals (Wernicke's area)  atceras burtu kombinācijas un dod ziņu runai - izrunāt tos. 

Smadzenes

Broka un Vernikes apgabali smadzenēs

Disleksijā traucēta ir Broka apgabala dekodēšanas funkcija un Broka un Vernikas apgabalu sadarbība. Bērnam ar disleksiju vajag 2-5 (reizēm pat 10) reizes vairāk laika, lai pirmo reizi ar Broka apgabala palīdzību izlasītu vārdu automatizētu un noglabātu Vernikes apgabala krātuvēs. Tāpat reizēm no Vernikes apgabala atmiņu plauktiem tiek padots līdzīgs, bet ne īstais vārds; tuvs, bet ne tas burts (piemēram, "un" vietā "nu", "p" vietā "d", "d" vietā "b").

Plūstoši lasītāji patiesībā nemaz nelasa - viņi ierauga rakstīto vārdu, ar Vernikes apgabala palīdzību atceras(!) burtu kombināciju un izrunā to.  Savukārt, cilvēkiem ar disleksiju katrs vārds atkal un atkal ir jāburto no jauna, lai arī ir redzēts jau daudzas reizes. Mēģinot palīdzēt, Vernikes apgabals nāk talkā, bet bieži vien padod ne tos vārdus, ne tos burtus, ne tajā brīdī, kad vajag.

Tāda piepūle, kādu plūstošie lasītāji iegulda, lai izburtotu dažus, iepriekš neredzētus svešvārdus, kas reizi pa reizei parādās tekstā, cilvēkam ar disleksiju ir jāiegulda, lai izlasītu katru vārdu.  Tāpēc nebrīnieties, ka cilvēkam ar disleksiju "negribas" lasīt - viņam tas prasa milzu resursus.

...

Vienu dienu jutos patiesi aizkustināta, kad redzot vārdu "stūris", mans dēls pilnā pārliecībā vairākas reizes pēc kārtas izlasīja (patiesībā atcerējās) vārdu - "trīsstūris". Tas, visticamāk, bija viens no retajiem brīžiem viņa lasīšanas pieredzē, kad aktivitāte viņa smadzeņu Broka apgabalā  bija mazāka kā Vernikes apgabalā, kas radīja viegluma sajūtu lasot. Un tas disleksijas gadījumā nenotiek nemaz tik bieži.

Tieši tas, ka "stūris" pavisam nemanāmi var kļūt par "trīsstūri", ir iemesls, kāpēc bērnam ar disleksiju ir jālasa skaļi, un atbalstošam pieaugušaajam vajadzības gadījumā ir jālabo viņa lasītais, tā nodrošinot iespēju izlasīt un automatizēt vārdus pareizi.

Delft

Peter de Hooch, The Courtyard of a House in Delft

Interesanti, par ko varētu pārvērsties "Muatsjēras kundze", ja mēs ļautu Vernikes apgabalam piedāvāt kādu zināmu kombināciju, kā versiju šim vārdam, lai tikai atbrīvotu mūs no piepūles, kādu prasa Broka apgabala darbināšana - proti, burtošana un jaunu vārdu automatizēšana.

Komentāri