Disleksija: Lasītprasme ir brīnums

Autors: Linda Vītuma

Ikviens no mums piedzimst, zinot, kā izdot skaņas - kā runāt, sazināties. Bet neviens no mums nepiedzimst, zinot, kā lasīt. Lasīšana ir prasme, ko apgūstam dzīves laikā - lasītprasme ir jāmācās. Vēl līdz nesenam laikam nebiju aptvērusi, ka patiesībā lasītprasme ir brīnums. Lasisana

Šis nebūs stāsts "Par visu pēc kārtas, sākot ar definīcijām". Šis būs stāsts "Krikumi & sīkumi ceļā, kurš pats mani ved".

Lai arī pirmajā dienā mans dēls teica, vai gadījumā tā nav metode, ar kuru mocīt bērnus un radīt viņos riebumu pret lasīšanu, otrajā dienā viņš pats ar izbrīnu secināja, ka ir izlasījis par 10 vārdiem vairāk un gandrīz bez kļūdām. 

Lūk, metode, ko man iemācīja Eva Birzniece, ar kuru kopā esmu devusies ceļojumā, ko sauc - "Disleksija". 

  • Izvēlamies bērna lasīšanas prasmēm atbilstošu tekstu. Vēlams, lai teksts nebūtu daiļliteratūra, lai tiešām neradītu bērnam riebumu pret literatūru, jo teksts būs jālasa vismaz 10 reizes.
  • Mamma vai tētis, vai cits bērnu atbalstošs pieaugušais 2 minūtes lasa tekstu bērnam priekšā, lai modelētu bērnam lasītprasmi. Modelēšana ļauj bērnam piedzīvot to, ka lasīšana ir iespējama, ļauj saprast tekstu un pārrunāt ar pieaugušo visus neskaidros vārdus.
  • Pēc tam tekstu 2 minūtes lasa bērns. Lasīšanas laikā pieaugušais labo vārdus, kuros pieļautas kļūdas, lai bērnam būtu iespēja vārdus iemācīties izlasīt pareizi. 
  • Bērns tiek aicināts tekstu lasīt atkārtoti 4 - 10 - 20 reizes. Šī ir grūtākā, bet nozīmīgākā uzdevuma sadaļa. Atkārtota lasīšana ir veids, kā bērns iemācās simbolu virknes, ko sauc par rakstīto vārdu, pārvērst jēgpilnos vārdos un noglabāt savā prātā, lai vēlāk tos atpazītu un izlasītu jau automātiski. Bērnam bez lasīšanas grūtībām vidēji būs nepieciešamas 4 reizes, lai tekstu izlasītu bez kļūdām. Bērnam, kuram ir lasīšanas traucējumi, būs nepieciešamas 10 - 20 reizes, lai automatizētu lasāmo tekstu un izlasītu tekstu bez kļūdām vai ar nelielu kļūdu skaitu.
  • Kopā ar bērnu saskaitām, cik vārdus viņš ir izlasījis 2 minūtēs un kas bija mazākais pieļauto kļūdu skaits. Pierakstām rezultātu.
  • Ir pagājušas 20-30 minūtes. Lasīšanas sesija beigusies - līdz nākamajai dienai 10 - 20 nedēļu treniņa ciklā.

Es neesmu ar mieru sava dēla lasīšanas grūtības klasificēt kā slinkumu vai neuzmanību. Es esmu ar mieru katru dienu veltīt 20-30 minūtes, lai palīdzētu trenēt prasmi, kura viņam būs jātrenē visu atlikušo mūžu. 

Komentāri