Ievainota vecāka vēstule saviem bērniem

Autors: Linda Vītuma

 Bilde
Foto: Kristīne Zavele

 

Es nāku, bet bēgu.

Es skatos, bet neredzu.

Es trinos un noduru acis.

 

Es jūtu, ka gaidāt,

Ka sirds lūdz uz sirdi.

Kā ievainots putns

Caur pieri uz debesīm lūru.

 

Jūs stāvat un redzat,

Kā ceļos es ļimstu,

Un mēmi jūs lūdzat,

Lai palieku te.

 

Kā slieka, kā krupis

Gar zemi es lienu

Un neticu, nejūtu

Siltumu sevī.

 

Jo sirds mana auksta,

Un elpa tik sekla,

Un acis tik blāvas,

Un saļimis stāvs.

 

Ar kupri uz pleciem

Un drebošām rokām

Es virpinu matus

Un saku, ka mīlu.

 

Bet domas jau tālu,

Un acis pie zemes,

Jo kuru gan mānu

Un kam gan lai ticu.

 

Es neprotu mīlēt,

Es ilgojos mīlēt,

Es uzdrīkstos cerēt,

Ka spēju.

 

Un stāvat jūs mēmas,

Nav vārdu, ko teikt,

Kad tārps par dzejnieku izliekas,

Kad tārps par mīlnieku izliekas. 

Komentāri