WO: Iegurņa priekšguļa un dzemdības

Autors: Linda Vītuma

Ir tāds teiciens - tikai muļķi nemaina savu viedokli. Un Amerikas dzemdību speciālistu un ginekologu kolēģija pilnīgi noteikti nav muļķi. Pat, ja pirms kāda laika tika pausts uzskats, ka iegurņa priekšguļas gadījumā (kad mazulis mammas puncī atrodas ar dupsi uz leju), vajadzētu veikt ķeizargriezienu, šobrīd kolēģija savā atzinumā Nr.340 (2006) ir noteikusi, ka "lēmums par dzemdību veidu ir atkarīgs no veselības aprūpes sniedzēja pieredzes".

Iegurna prieksgulaFAKTI

Daži fakti ieskatam:

  • Iegurņa priekšguļa ir noturīga 3-4% vienaugļa dzemdību gadījumu pēc iznēsātas grūtniecības.

  • Laika gaitā ir mainījušies priekšstati un vadlīnijas, kā aprūpētājiem vajadzētu rīkoties iegurņa priekšguļas gadījumā - no ieteikuma 1974.gadā veikt ķeizargriezienu pēc iespējas visos gadījumos, līdz aicinājumam 2006.gadā izvērtēt aprūpes sniedzēja pieredzi un pieņemt atbilstošu lēmumu.

  • Līdzšinējo prakšu rezultātā ir būtiski samazinājies prasmīgu palīgu skaits, kas prot droši atlasīt un sniegt palīdzību vaginālās dzemdībās ar augļa priekšguļu.

Vairāk faktu - pielikumā

SAJŪTAS

Jūtos patīkami izbrīnīta, lasot nodaļu, kurā tik detalizēti ir izklāstīts, kas un kā būtu darāms vaginālu priekšguļas dzemdību gadījumā. Ja reiz tieši pieredze un prasmes ir noteicošais vaginālu priekšguļas dzemdību veiksmes faktors, šī nodaļa ir kā mēģinājums vairot zināšanas un iedrošināt kolēģus to turpināt darīt arī pašiem. 

RĪCĪBA

Mācīties, skatīties, vērot, asistēt un galvenais - NESTEIGTIES.Iegurņa priekšguļas dzemdības ir lēnas un prasa daudz pacietības. Kā rakstīts nodaļā:

"Būtisks noteikums veiksmīgai augļa priekšguļas ekstrakcijai ir izmantot stabilu, vieglu, rotējošu, lejupvērstu vilkšanu līdz brīdim, kad piedzimst lāpstiņu apakšējās puses, nemēģinot paātrināt plecu un roku piedzimšanu līdz brīdim, kad kļūst redzama viena paduse".

IEGŪTĀS MĀCĪBAS

Nodaļā atradu atziņu, ko būtu vērts apdomāt pirms amniotomijas veikšanas (augļūdeņu atvēršanas). Atziņa attiecas gan uz iegurņa, gan galvas priekšguļas dzemdībām.

Proti - augļūdeņu atvēršanas brīdī dzemde daudz ciešāk aptver augli (saslēdzas ap to). Rezultātā būtiski samazinās augļa manevrēšanas iespējas. Ja gadījumā dzemdību gaitā auglim nav izdevies veiksmīgi iestāties vai pilnvērtīgi veikt pamatkustības (cardinal movements) dzimstot, viņa iespējas pašam koriģēt savu dzimšanas gaitu būtiski samazinās līdz ar augļūdeņu atvēršanu. 

PIEREDZES PIELIETOŠANA

Viljams Dzemdniecības 24.nodaļā (23.redakcija) daudzkārt tiek uzsvērta aprūpes sniedzēja pieredze palīdzības sniegšanā iegurņa priekšguļas dzemdību gadījumā. Aina Mei Gaskin (Ina May Gaskin) uzsver to, cik būtiska ir dzemdējošās sievietes emocionālā nosvērtība. Savukārt, Benna Vaitis (Benna Waites) faktus un atziņas par iegurņa priekšguļu ir apkopojusi 2003.gadā izdotajā grāmatā, ko viņa veltījusi savam iegurņa priekšguļā dzimušajam bērnam.

Līdz pieredzes pielietošanai man vēl tālu, bet kurš gan man var liegt turpināt izglītoties par tēmu "Iegurņa priekšguļa un dzemdības"?

To tad arī darīšu :)

 

* Faktu sadaļai pievienotais materiāls balstīts uz Williams Obstetrics, 23rd Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc.,2010

Komentāri