J238 - Nogalini Balzamu — un tā Aroms svētīs tevi - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

bird
"Miris putns" // Paul Sandby

 

Nogalini Balzamu — un tā Aroms svētīs tevi — 

Vētrā — Izģērb Jasmīnu — 

Tas trakāko no smaržām metīs — 

Ak — tas tavu Vasars nakti Apbur

 

Sadur Putnu — kas krūtīs dzīvo — 

Vai, dzirdi viņa gala Dziesmu — 

Treļļo! “piedod” — “Labāka ir kāda” — Treļļo!

“Kad esmu prom — tu Viņam Vītero par godu”!

J238, 1861 

 

 

Kill your Balm — and it's Odors bless you —

Bare your Jessamine — to the storm —

And she will fling her maddest perfume —

Haply — your Summer night to Charm

 

Stab the Bird — that built in your bosom —

Oh, could you catch her last Refrain —

Bubble! "forgive" — "Some better" — Bubble!

"Carol for Him — when I am gone"!

J238, 1861

Komentāri