Latvju cimdi: Riebiņu novads, Saunas pagasts, Augustova

Autors: Linda Vītuma

Grūti būs atrast cimdus, kuru adīšana man ir sagādījusi lielāku prieku - no sena cimdu pāra pārzīmēts musturs, adīts, pāradīts, pārzīmēts un galu galā uztapināts cimdu pāris draudzenei, kuras senči cēlušies no Dienvidlatgales - Riebiņu novads, Saunas pagatsts, Augostova
Ru-1

Tāda, lūk, dāvana Dienvidlatgalietei no Ziemeļlatgalietes.

Ru-2

Ru-3

 Ru-4

 Ru-5

Komentāri